Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Haukås skole.

FAU er foreldrenes talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et godt og trygt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreødrene reell medvirking i skolens virksomhet og utvikling og bidra til at foreldrenes sysnpunktet blir hørt og tatt hensyn til.

FAU samarbeider med skolens ledelse, elevrådet og resten av foreldrene ved skolen.

Hovedoppgavene til FAU er å aktivt medvirke i :

 • Vurdering av skolen
 • Utviklingsarbeid i skolen
 • Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 
 • Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Organiseringen av undervisningen
 • Utforming av egen skoles mål
 • Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT)
 • Arbeidet med det fysiske skolemiljøet
 • Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold
 • Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole

FAU kan kontaktes på FAU.Haukas.skole@gmail.com, eller gjennom direkte kontakt med din klassekontakt.