Ny Haukås skole for 300 elever skal stå ferdig i 2022

I kommunestyremøte 13.02.2020 ble det orientert om fremdriften for nye Haukås skole og det ble gitt en presentasjon av vinnerutkastet . Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2022 og arbeidet skal begynne allerede i år.

Christie og Opsahl  

Christie og Opsahl   

Christie og Opsahl  

Skolen bygges for 300 elever og har en kostnad på 232 millioner kroner. Christie og Opsahl vant konkurransen med sitt konsept "Med utsikt mot innsikt". Bygget oppfyller miljø og energikravene kommunen har satt. Klimautslippet er 40% mindre enn andre referansebygg og energibehovet er også 40 % mindre. 

Vinnerutkastet er tegnet for å romme 5.-7. trinn fra Tornes skule og Sylte skule. Etter at arbeidet med ny Haukås skole ble påbegynt ble det fattet nytt politisk vedtak om at disse elevene skal fortsette på egne skoler. Derfor blir det behov for endringer i opprinnelig vinnerutkast. I tillegg er det ønske fra politikerne om at kulturskolen skal inn i nyskolen. Fremover skal kommunen og Christie og Opsahl se på disse endringene sammen. 

Skolen skal også være med på å lage aktivitet i Elnesvågen sentrum med fine uterom som kan brukes til blant annet uteskole og uteverksted. Uterommene er fine å bruke også utenom skolens åpningstider. 

Her er presentasjonen som kommunestyret fikk fra prosjektleder Kim Atle Kvalvåg i møtet 13.02.2020 (PDF, 2 MB)

Lenker om prosjektet: