Ny Haukås skole - da er kontrakten signert!

 Illustrasjon av amfi Streken   

 Illustrasjon fra øst Streken   

Etter en lang og god samspillsperiode har Hustadvika kommune og Christie og Opsahl AS signert kontrakt om bygging av nye Haukås skole i Elnesvågen. Skolebygget blir et av de mest energi- og klimavennlige i Møre og Romsdal, og vil være et signaturbygg i sentrum av Hustadvika kommune.

Christie og Opsahl AS vant på pris- og designkonkurranse for nye Haukås skole i januar 2020. Sommeren og høsten har blitt benyttet til å utarbeide forprosjektet i tett samspill mellom kommune, entreprenør og innleid prosjektledelse fra WSP. Alle parter er svært fornøyde med resultatet, og er ivrige etter å ta til med byggingen på nyåret.

Kommunestyret har satt høye energi- og klimamål for prosjektet. Bygget vil med god margin oppnå energiklasse A og har passivhusstandard. Sammenlignet med referansebygg vil det være svært lave utslipp av klimagasser fra byggematerialer. Dette skjer blant annet gjennom bruk av massivtre og lavkarbonbetong. Dette blir den tredje massivtreskolen i Hustadvika kommune.

I utformingen av bygget har de pedagogiske vurderingen blitt sterkest vektlagt. Haukås skole sin pedagogikk har vært førende for den arkitektoniske utformingen. Samtidig har det selvsagt blitt gjort vurderinger rundt økonomi, lyd, lys, luft, miljø, energi og sikkerhet. Det nye bygget vil legge til rette for samhandling og nyskaping i tråd med den nye fagfornyelsen. Skolebygget blir fleksibelt med arealer og rom av ulik størrelse og utforming, som uten store omlegginger kan benyttes til kreative læringsaktiviteter.

Nye Haukås skole vil være dimensjonert for 300 elever og erstatte dagens skolebygg. Total investeringsramme for bygget er 232 mill inkl. mva. Innflytting vil skje til skolestart i 2022.

Signering av kontrakt: Daglig leder Christie og Opsahl Andreas Andenæs og kommunedirektør Hustadvika kommune Per Sverre Ersvik.