Illustrasjoner og plantegninger fra samspillsprosessen pr september 2020

Samspillsfasen mellom Hustadvika kommune og Christie og Opsahl går mot slutten, og planene begynner å se veldig bra ut. Akkurat nå blir de ulike arealene i bygget besluttet i samspill mellom entreprenør, kommune og brukerne.

I denne artikkelen ligger det ved noen bilder og tegninger fra samspillsfasen som illustrerer hvordan det kan bli på den nye skolen. Vi presiseres at dette er bilder fra en planleggingsfase og at endringer kan forekomme.

Etter at forprosjektet er ferdig, vil det bli tegnet kontrakt om bygging av den nye skolen. Arbeidet er planlagt igangsatt rundt årsskiftet. Den nye skolen skal stå ferdig til skolestart 2022.

Det er satt et ambisiøst klimamål for prosjektet. Bygget skal ha 40% mindre klimagassutslipp fra materialer sammenlignet med referansebygg. I anledning dette har prosjektet mottatt 3 mill i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Det er også et mål om at bygget får 40 % lavere energibehov enn kravene i teknisk forskrift.

 

 

 

Plantegninger: