Endelig – bygging av ny Haukås skole i gang!

Brakkeriggen p[ plass.Onsdag 24. februar startet byggearbeidet med ny Haukås skole. Christie og Opsahl AS har totalentreprisen for prosjektet. Brakkeriggen kom på plass i går kveld, og Christie og Opsahl forventer at mellom 20 og 25 ansatte fra Christie kommer til å være på byggeplassen gjennom byggeperioden.

Tar en med underleverandørene vil opptil 50 personer ha sin arbeidsplass på skoletomta i tiden fremover. Dette blir en hektisk byggeplass fremover, denne årstida er fin å komme i gang på, sier daglig leder i Christie Andreas Andenæs.

Myrbostad bygg og anlegg i gang med gravearbeidene  Myrbostad bygg og anlegg har ansvar for gravearbeidene, og var i full gang med flere gravemaskiner og lastebiler da vi besøkte skolen.

 

Like ved skolen var Rune Løseth og Roy Sandvik fra driftsavdelinga i Hustadvika kommune i gang med å flytte vanntilgangen til skolen fra en kum til en annen i forbindelse med byggeprosessen.

Denne utbyggingen har vi ventet lenge på, nå blir det endelig, sier ordfører Tove Henøen. En gledens dag for barna som skal gå her, ansatte, rektor og foreldre. Tradisjon tro fikk ordføreren prøve seg i gravemaskina.

Jeg har selv gått 6 år på denne skolen, og det er jo mye historie i veggene. Men nå er det på tide med ny skole – den ser omtrent likedan ut nå som da jeg gikk her.

Skolens eldste bygg er fra 1957. Den ble bygd ut på slutten av 60-tallet med bygget som i dag rommer mellomtrinnet og gymsalen. I 1993 ble det bygd på en etasje på det eldste bygget med blant annet to nye klasserom og nytt lærerrom.

I dag går det ca 260 elever ved Haukås skole. Den nye skolen bygges for å kunne romme 300 elever.

Skolen blir på 5300 kvadratmeter, inkludert en volleyballhall. Den bygges i massivtre og skal stå ferdig i 2022. Gammel skole skal være ferdig revet og hele uteområdet skal være tilgjengelig igjen fra medio oktober 2022. Uteområdet vil inneholde apparater og utforminger som oppfordrer til allsidig leik. Noe vil bli etablert underveis i byggeprosessen, men det meste må nok vente til skolen står ferdig. Deler av dagens apejungel blir flyttet øst for dagens skole og kan forhåpentligvis bli tatt i bruk igjen etter påske.

I prosessen med bygging av ny skole, har alle ansatte vært involvert og deltakende for å utforme bygget med utgangspunkt i pedagogikken for framtidige Haukås skole. WSP og arkitektene har vært godt involvert og har gitt god veiledning til de ansatte i prosessen mot å utvikle pedagogikken og utformingen. De viktigste begrepene å jobbe etter er mer inkludering, tilpasset undervisning og samarbeid på tvers. Trinnarealene er noe ulikt utformet, men alle inneholder garderobe, toalett, trinnrom, fleksibelt rom og grupperom. Skolen er utformet for å legge mer til rette for å knytte det allmennfaglige og det spesialpedagogiske mer sammen, sier rektor Sissel Lyngstad.

I sentrum av skolen, kommer et fint og stort hjerte med musikkrommet i forlengelsen av scenearealet. Det blir et fint areal for formidling av ulike medier både for skolens elever og bygda på kveldstid. Skolen vil også romme gode spesialrom som vil ligge samlet i 1. etg. Disse har utganger til bakkenivå og arealet utenfor kan benyttes som en utvidelse av undervisningsrommene. Det har også blitt brukt god tid på den universelle utformingen.

Vi er heldig som får være med på å bygge en helt ny skole i utviklingen av Fagfornyelsen, den nye læreplanen som tredde i kraft høsten 2020. Fagfornyelsen bygger på tverrfaglig samarbeid og dybdelæring, noe de ansatte også har lagt til grunn i prosessen med å utforme pedagogikken og det bygningsmessige av den nye skolen.

Skolen vil også legge til rette for samarbeid med helsesykepleier og PPT. De vil få egen avdeling som vil ligge ved trinnarealet, men likevel skjermet for innsyn.

I utformingen av bygget har de pedagogiske vurderingene blitt sterkest vektlagt. Haukås skole sin pedagogikk har vært førende for den arkitektoniske utformingen. Samtidig har det selvsagt blitt gjort vurderinger rundt økonomi, lyd, lys, luft, miljø, energi og sikkerhet. Det nye bygget vil legge til rette for samhandling og nyskaping i tråd med den nye fagfornyelsen. Skolebygget blir fleksibelt med arealer og rom av ulik størrelse og utforming som uten store omlegginger kan benyttes til kreative læringsaktiviteter, sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik.