Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskole ligger i Elnesvågen sentrum.

Vi har ca 225 elever dette skoleåret og det er 3 paralleller på hvert trinn. På skolen er det 35 ansatte; 26 pedagoger, 7 assistenter, 1 miljøterapeut og 1 kontormedarbeider.

Om skolen

Skolen har de siste årene blitt renovert både utvendig og innvendig. Vi har et innholdsrikt og flott uteområde hvor du finner blant annet kunstgressbane, sandvolleyballbane, skatepark og basketballbane.

Skolen har også svømmebasseng som er åpent fra høst- til påskeferie. På ettermiddag- og kveldstid brukes det av forskjellige grupper og lag. På lørdager er det familiesvømming. Mer informasjon om svømmetilbudet finner du her.

Organisering av skoledagen

Start kl. 08:10
Slutt kl. 13:50

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen.Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging: Its learning foreldrepålogging

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til skolen

Helsesykepleier i skolen

Det er Belinda Dragset som er helsesykepleier ved Fræna ungdomsskole. Hun er å treffe på telefon: 99333868 eller på e-post belinda.renee.dragset@hustadvika.kommune.no 

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Tilrettelagt eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken.

Kontaktinformasjon

Fræna ungdomsskole
Hovednummer
Telefon 71 26 87 80
John Ragnar Myrbostad
Inspektør
E-post
Telefon 95 74 31 99
Ann Margrethe Farstad
Enhetsleder/rektor Fræna ungdomsskole
E-post
Telefon 91 33 54 88
Ada Robinson Øvervoll
Rådgiver
E-post
Telefon 99 74 67 53

Adresse

Besøksadresse:
Bøen 18
6440 Elnesvågen

Postadresse:
Postboks 33
6447 Elnesvågen