Bud barne - og ungdomsskule

Bud barne- og ungdomsskule er en 1 til 10 skole som ligger ytterst i Hustadvika kommune.

Skoleåret 2021/2022 er det 144 elever ved skolen, fordelt med 53 elever på småskoletrinnet, 32 på mellomtrinnet og 59 på ungdomstrinnet.

Det er i underkant 34 ansatte ved skolen. Dette inkluderer rektor, inspektør, merkantil, bibliotekar, pedagogisk personale, assistenter og vikarer.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

 

Kontaktinformasjon til skolen

 

Organisering av skoledagen

Bud skule - Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:35 - 09:35
Pause 09:35 - 09:50
2.time 09:50 - 10:50
Matpause 10:50 - 11:20
3.time 11:20 - 11:50
4.time 11:50 - 12:50
Pause 12:50 - 13:05
5.time 13:05 - 14:05
6.time 14:05 - 15:05

 

Skolen slutter:

Skolen slutter:
Klokkeslett 12:50 14:05 15:05
Mandag 1.-4.trinn 5.-10.trinn
Tirsdag 1.-2.trinn 3.-10.trinn
Onsdag 1.-6.trinn 7.-10.trinn
Torsdag 1.-2.trinn 3.-7.trinn 8.-10.trinn 14:05 (partallsuker) 15:05 (oddetallsuker)
Fredag 1.-4.trinn 5.-7.trinn

 

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Tilrettelagt eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Langeland
Rektor Bud barne og ungdomsskule
E-post
Telefon 412 24 861
Morten Smedegård
Inspektør Bud barne og ungdomsskule
E-post
Telefon 908 17 087

Adresse

Postadresse:
Postboks 70
6430 BUD

Besøksadresse:
Prestgardsvegen 140
6430 BUD