Bud barne - og ungdomsskule

Bud barne- og ungdomsskule er en 1 til 10 skole som ligger ytterst i Hustadvika kommune. Opplæringsmålet er nynorsk.

Skoleåret 2022/2023 er det 160 elever ved skolen, fordelt med 62 elever på småskoletrinnet, 41 på mellomtrinnet og 57 på ungdomstrinnet.

Det er 34 ansatte ved skolen. Dette inkluderer rektor, inspektør, merkantil, pedagogisk personale og assistenter.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

 

Kontaktinformasjon til skolen

 

Organisering av skoledagen

Bud skule - Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:35 - 09:35
Pause 09:35 - 09:50
2.time 09:50 - 10:50
Matpause 10:50 - 11:20
3.time 11:20 - 11:50
4.time 11:50 - 12:50
Pause 12:50 - 13:05
5.time 13:05 - 14:05
6.time 14:05 - 15:05

 

Skolen slutter:

Skolen slutter:
Klokkeslett 12:50 14:05 15:05
Mandag 1.-4.trinn 5.-10.trinn
Tirsdag 1.-2.trinn 3.-10.trinn
Onsdag 1.-6.trinn 7.-10.trinn
Torsdag 1.-2.trinn 3.-7.trinn 8.-10.trinn 14:05 (partallsuker) 15:05 (oddetallsuker)
Fredag 1.-4.trinn 5.-7.trinn

 

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Tilrettelagt eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Langeland
Rektor Bud barne og ungdomsskule, nestleder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 41 22 48 61
Morten Smedegård
Inspektør Bud barne og ungdomsskule
E-post
Telefon 90 81 70 87
Ann Helen Kleppen
Kontor Bud barne og ungdomsskule
E-post
Telefon 71 26 89 10
SFO Bud barne- og ungdomsskule
SFO-leder Lena Melsæter
E-post
Telefon 95 44 67 30

Adresse

Postadresse:
Postboks 70
6430 BUD

Besøksadresse:
Prestgardsvegen 140
6430 BUD