Rådgivende folkeavstemning - Målform ved Jendem skole