Resultat - Rådgivende folkeavstemning om målform ved Jendem skole

Her finner du valgresultatet av den rådgivende folkeavstemninga. 


Valgresultat


Valgdeltakelse: 28,9 %

Resultat rådgivende folkeavstemning målform Jendem skole
Alternativ Antall %
Nynorsk 101 36,86 %
Bokmål 172 62,77 %
Blank 1 0,36 %


Resultatet viser samlede tall fra forhåndsstemmeperioden og valgdagene.


Veien videre

Når folkeavstemmingen er gjennomført vil sak om hovedmålform legges frem for kommunestyret for endelig avgjørelse.  

 

Hvorfor er det gjennomført rådgivende folkeavstemning?  

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Jendem skole skrev 03.11.2020 brev til kommunen der de bad om at det ble fremmet en politisk sak om endring av målform fra nynorsk til bokmål i skolekretsen.   

  

Jfr. § 2 – 5 i Opplæringsloven foreligger to alternativ for endring av skolens målform:  

  • Kommunestyret kan beslutte å gjennomføre rådgivende folkeavstemming.  
  • ¼ av de stemmeberettigede i kretsen kan kreve rådgivende folkeavstemming.  

  

I dette tilfellet er det alternativ 1 som er lagt til grunn. Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2020 å gjennomføre rådgivende folkeavstemming om målform i Aureosen og Jendem skolekrets.  

Sakspapir kommunestyret 17.12.2020
Vedtak fattet av kommunestyret 17.12.2020