Informasjon til politiske partier - Valget 2023

​Viktige frister:

 • 31. mars 2023, kl. 12.00:
  • Frist for innlevering av listeforslag til valgstyret
  • Frist for partiene for bestilling av stemmesedler til valgkamp
    
 • 20. april 2023, kl. 12.00: Frist for tilbakekalling av listeforslag.
   
 • Saksbehandlingen for listeforslagene skal være fullført innen 1. juni i valgåret.
   
 • Fredag 16. juni 2023 kl. 12.00: Frist for å kreve manntallseksemplarer

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02
Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00