Endre bruken av et rom

Du må søke dersom du skal bruke bygget eller deler av bygget til noe annet enn det som det er godkjent til.

Boligen din inneholder både rom som er godkjent for varig opphold og rom som ikke er det.

Rom som er godkjent for varig opphold er eksempelvis rom som stue, kjøkken og soverom (hoveddel).

Rom som ikke er godkjent for varig opphold blir ofte betegnet som "disponible" rom (tilleggsdel). Dette er rom som ikke tilfredsstiller krav for varig opphold. Eksempler på slike rom er boder, uinnreda loft og kjeller.

Du kan søke på egenhånd om du endrer rom-bruken innenfor samme branncelle (mellom tilleggsdel og hoveddel).

 

Men du må søke med hjelp fra fagfolk hvis

  • du skal etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
  • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør idag. Dette gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
  • du skal endre på bærevegger eller bærende gulv
  • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen