Oppdeling eller sammenslåing av boliger

Hvis du skal dele opp eller slå sammen boliger eller boenheter, kan du ikke søke selv. Du må søke med hjelp fra fagfolk.

Boenheten må oppfylle alle krav som stilles til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. 
Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Boenheten må:

  • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
  • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
  • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • ha egen separat inngang
  • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggkvalitet.

Det kan være aktuelt å opprette et sameieendre og/eller slette et eksisterende sameie.

I en seksjonering sak fordeler man eksklusiv bruksrett til deler av bygningen og eventuelt til grunn på eiendommen, mens den fysiske oppdelingen eller sammenslåingen behandles i en byggesak.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen