Teaterleik

I teaterleik utforsker vi fantasien, leken og fortellingen. Elevene får være med på ulike øvelser som trener blant annet konsentrasjonen, kroppsbevissthet, forestillingsevnen, samarbeid og empatien.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr 15 elevplasser på 5.-7.trinn for å gi rom for å kunne gi alle individuell oppmerksomhet og imøtekomme de ulike behovene i gruppen.  Det er viktig for oss at elevene føler seg trygge slik at vi sammen kan leke og bli bedre kjent med hva teater kan være.

I drama og teater øver vi elevenes evne til å bruke kroppen som instrument. Det vil si å utvikle stemmebruk, mimikk, kroppsspråk, bevegelse, evne til assosiasjon, konsentrasjon, sansing, samarbeid og improvisasjon. 

Når det gjelder fremvisning vil det skje på et tidspunkt når gruppen har blitt etablert og trygge på hverandre. Gruppen får tilsendt hel/halvårsplan i starten av semesteret. 

Tilbudet følger skoleåret

Tid og sted:

Teatertimene skjer i salen på det nye kulturskolebygget i Elnesvågen onsdager 15:00-16:00.

Hvem kan få tilbudet?

Per i dag har kulturskolen tilbud til elever 5.-7.trinn 

Antrekk

Elevene bør ha bevegelige klær og innesko. 
Ta med vannflaske!

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.april, men ettersom dette er et nytt tilbud tar vi opp elever til gruppen blir full (15 elever)

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her.

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass.

Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og eventuelt utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er: 1.juli
Hvis man ikke ønsker elevplassen må man takke nei innen 1.juli

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1.juli

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret.

Reglement

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her

Kontaktinformasjon

Shona Sæther
Teaterlærer
E-post
Telefon 41 08 66 44
Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86