Elevbetaling

Brukerbetaling i kulturskolen varierer ettersom hvilket tilbud du benytter deg av.

Ved ledige plasser kan det etter avtale med lærer gis dobbel spilletime. Tilbudet gis da som spilletime nr. 2 og moderasjonsordningen under vil gjelde.

Det gis flerfags- og søskenrabatt ved kulturskolen. Ordningen gjelder alle elevplasser

Elevplass nr. 1 full pris
Elevplass nr. 2 får 25% rabatt
Elevplass nr. 3 eller flere får 50% rabatt

Det faktureres per semester.
Alle elever skal ha minimum 36 undervisningstimer per skoleår. I tillegg kommer konserter/forestillinger. 
Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 3 oppmøter per skoleår har eleven krav på refusjon tilsvarende tapte timer.

Individuell undervisning tar utgangspunkt i 25 minutter per spilletime. Lærer tilpasser undervisningen utover dette til elevens beste.

Vedtatte satser for elevbetaling per 01.01.2021
Elevplass Per skoleår
Elevplass individuell Kr. 3492,-
Elevplass gruppe (dans, kunst, korpsaspirant) Kr. 2876,-
Leie av instrument Kr. 500,-

Ved for sen betaling fra bruker, ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr etter fastsatte prosedyrer og gebyrsatser for Hustadvika kommune. Dersom brukerbetaling ikke blir betalt innen forfall eller avtale om betaling avtalt med kommunekassen vil plassen til eleven sies opp, og regning sendes til inkasso.

 
 

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Mobil 482 16 186
Olav Tornes
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås
E-post
Telefon 924 59 201

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100