Elevbetaling

Brukerbetaling i kulturskolen varierer ettersom hvilket tilbud du benytter deg av.

Ved ledige plasser kan det etter avtale med lærer gis dobbel spilletime. Tilbudet gis da som spilletime nr. 2 og moderasjonsordningen under vil gjelde.

Det gis flerfags- og søskenrabatt ved kulturskolen. Ordningen gjelder alle elevplasser

Elevplass nr. 1 full pris
Elevplass nr. 2 får 25% rabatt
Elevplass nr. 3 eller flere får 50% rabatt

Det faktureres per semester.
Alle elever skal ha minimum 36 undervisningstimer per skoleår. I tillegg kommer konserter/forestillinger. 
Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 3 oppmøter per skoleår har eleven krav på refusjon tilsvarende tapte timer.

Individuell undervisning tar utgangspunkt i 25 minutter per spilletime. Lærer tilpasser undervisningen utover dette til elevens beste.

Vedtatte satser for elevbetaling per 01.01.2024

Vedtatte satser for elevbetaling per 01.01.2024
Elevplass Per skoleår
Elevplass individuell Kr 3900
Elevplass gruppe (dans, kunst, korpsaspirant) Kr 3330
Leie av instrument Kr 500 pr år
Materialer kunst Kr 500 pr år

Ved for sen betaling fra bruker, ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr etter fastsatte prosedyrer og gebyrsatser for Hustadvika kommune. Dersom brukerbetaling ikke blir betalt innen forfall eller avtale om betaling avtalt med kommunekassen vil plassen til eleven sies opp, og regning sendes til inkasso.

Hustadvika kulturskole innfører friplasser fra 1.januar 2024: 

Hustadvika kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Det kan søkes om friplass samtidig som du søker om elevplass I det elektroniske søknadsskjemaet. Sjekk om du er innenfor de gjeldende inntektsgrensene før du søker:

Inntektsgrense friplasser ved Kulturskolen
1 voksen 2 voksne
Ett barn: 277 500 kr Ett barn: 435 000 kr
To barn: 370 000 kr To barn: 522 000 kr
Tre barn: 462 300 kr Tre barn: 695 000 kr
Fire barn: 555 000 kr Fire barn: 700 000 kr


Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes via eDialog, og følger til enhver tid nasjonale satser. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkes på nytt ved hvert skoleår.
Familien sender èn søknad, selv om det er flere barn i familien som har elevplass ved kulturskolen

Ordninga gjelder ikke for aspirantplasser (korpsene betaler avgift) 
 

 Reglement for Hustadvika kulturskole. 

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Olav Tornes
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås
E-post
Telefon 92 45 92 01

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100