Treblås

Vi tilbyr opplæring i saxofon, tverrfløyte og klarinett.

Saxofon:

Saxofon er et treblåseinstrument som brukes i korps og orkester. Lyden blir generert av et enkelt rørblad (flis), som vibrer når man blåser.

Elevene lærer grunnleggende spilleferdigheter på instrumentet, blåseteknikk. I tillegg får elevene notekunnskap og relevant teori.
Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter. Elevene får mulighet til å delta i varierte prosjekter og forestillinger.

Du kan søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.

Saxofon er et instrument som ofte benyttes i improvisert musikk og dermed kan eleven etter å ha det grunnleggende på plass, arbeide med improvisasjon. Tema for undervisningen vil da være: Lytting, hørelære, harmonisk hørelære, intonasjon, spille akkord skalaer i forskjellige tonearter, spille på akkorder med forskjellig rytme og arpeggios.

Undervisningen tilpasses den enkelte elev i forhold til eget ønske, hvilken musikk man liker og er opptatt av, samt nivået man er på.

 

Tverrfløyte:

Fløyte er det minste treblåseinstrumentet og brukes i korps og orkester.

Fløyter produserer lyd ved at luft blåses mot kant i instrument.

Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå.

Elevene lærer grunnleggende spilleferdigheter på instrumentet, blåseteknikk. I tillegg får elevene notekunnskap og relevant teori.

Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter. Elevene får mulighet til å delta i varierte prosjekter og forestillinger.

Du kan søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.

Klarinett:

Klarinett er et treblåseinstrument som brukes i korps og orkester.

Lyden blir generert av et enkelt rørblad (flis), som vibrer når man blåser.

Elevene vil få låne instrument av kulturskolen.

Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå.

Elevene lærer grunnleggende spilleferdigheter på instrumentet, blåseteknikk. I tillegg får elevene notekunnskap og relevant teori.

Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter. Elevene får mulighet til å delta i varierte prosjekter og forestillinger.

Du kan søke på dette instrumentet fra det året du fyller 8 år.

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass. Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og evt. utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår. 

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her.

Oppmøte:

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten.
Undervisningsåret inneholder 36 undervisningstimer og minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

 

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli.

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Olav Tornes
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås
E-post
Telefon 92 45 92 01
Olga Sandnes
Fløyte
E-post
Telefon 45 23 97 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100