Slagverk

Opplæringen er tilrettelagt for korpsslagverkere og trommesettelever. Timene er i hovedsak enkelttimer men samspill med lærer og andre elever inngår også i opplæringa.

Hva kan vi tilby?

Trommesettelevene vil i hovedsak få opplæring på trommesett. Det vil bli fokusert på teknikk og sjangerforståelse. Elevene vil også få grunnleggende kunnskap på andre slaginstrumenter. Trommesettelevene vil få opplæring i rock, pop, jazz og andre aktuelle sjangre.

Korpselever vil få opplæring i den generelle slagverksparken hvor det blir brukt skarptromme, pauker, melodiske slagverksinstrumenter og andre rytmeinstrumenter. Korpselevene vil i tillegg få opplæring på trommesett.

Opplæringa er tilrettelagt både for korpsslagverkere og trommesettelever. Samspill inngår i de fleste timene (andre slaginstrument, piano, bassgitar eller CD).
 

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her.

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass. Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og evt. utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår. 

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her

Oppmøte:

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten.
Undervisningsåret inneholder 36 undervisningstimer og minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

 

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli.

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret.

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Robert Sztorc
Slagverk og piano
E-post
Telefon 98 87 33 96

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100