Sang

  Sangundervisningen i Hustadvika har som mål skape sangglede for elevene, og at de lærer seg en sunn og allsidig sangteknikk. I tillegg er det fokus på å synge for hverandre og på konserter.

Hva kan vi tilby?

I de individuelle timene arbeider vi med sangteknikk tilsluttet pust, støtte, intonasjon, toneomfang og klang.

Arbeidet skjer både gjennom oppvarmings- og teknikk-øvelser, og gjennom det aktuelle repertoaret. Elevene er med på å bestemme repertoaret. Frasering, uttrykk og formidling er sentrale punkt i undervisningen, og sjangerforståelse er en viktig del av arbeidet med låtene.
 
I gruppetimene arbeider vi med flerstemt sang, og med dette følger fokus på intonasjon, gehør og litt notelære. Vi jobber også med interpretasjon i disse timene, for eksempel gjennom at elevene fremfører for hverandre, og gir hverandre tilbakemeldinger. Kunnskapene og ferdighetene vi jobber med i de individuelle timene er også helt essensielle for arbeidet vi gjør i gruppetimene.

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her.

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass.

Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og eventuelt utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår.  
 

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her.

Oppmøte:

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten.
Undervisningsåret inneholder 36 undervisningstimer og minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli.

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret.

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Zaure Kjøll
Piano, sang og kordirigent
E-post
Telefon 41 29 86 84

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100