Programmering

Programmering blir mer og mer viktig både innenfor visuell kunst og musikk, og programmering vil fra høsten 2020 bli inkludert i de nye læreplanene for grunnskolen både i matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk.

Hva kan vi tilby?

Vi kan tilby elever ved kulturskolen å jobbe med programmering og utvikle seg innenfor visuelle uttrykk som animasjon, spill eller digitale visuelle installasjoner, eller innenfor musikk ved å programmere musikalske forløp enten ved å skrive kode eller benytte digitale musikkprogram.

Tilbudet vil bli tilpasset den enkelte elev og utarbeidet etter elevenes ønsker.

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her.

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass.

Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og eventuelt utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår. 

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli.

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret.

Reglement

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Jan Erik Syversen
Gitar, ukulele og programmering
E-post
Telefon 90 27 38 26

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100