Piano / Keyboard

Piano er et populært og allsidig instrument, som brukes i mange sammenhenger og sjangere.

Keyboard er et instrument med mange muligheter. Som eget band, solo og i samspill med andre.

Hva kan vi tilby?

Piano er et populært og allsidig instrument, som brukes i mange sammenhenger og sjangere. Eleven får opplæring i grunnleggende pianoteknikk, utvikler egen musikalitet, musikalske ferdigheter og forståelse for instrumentet.

Eleven får mulighet til å spille sammen med andre gjennom firehendig piano, akkompagnering, band/gruppespill og annen form for samspill. Undervisningen er notebasert, men har også elementer av gehørspill, besifringsspill og musikkteori. Opplæringen omfatter forskjellige stilarter, alt fra barokken til dagens største hits.

Vi anbefaler akustisk eller elektrisk piano som øvingsinstrument hjemme. Keyboard kan benyttes hvis ikke andre muligheter er tilstede.Keyboard er et instrument med mange muligheter. Som eget band, solo og i samspill med andre. Fokuset ligger i besifringsspill, notelære og stilforståelse.

Eleven lærer også å kjenne instrumentet teknisk med et mangfold av lyder og rytmer. På keyboard spiller man kjente melodier fra ulike sjangere.

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her.

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.

De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass.

Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og eventuelt utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår.  

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her.

Oppmøte:

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten.
Undervisningsåret inneholder 36 undervisningstimer og minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

 

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1 juli.

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret.

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Radmila Stojkovic
Piano
E-post
Telefon 41 32 91 11
Robert Sztorc
Slagverk og piano
E-post
Telefon 98 87 33 96
Tatiana Avsetina
Trekkspill og piano
E-post
Telefon 95 96 51 66
Arild Brekken
Messing, korpsdirigent og piano
E-post
Telefon 41 24 85 41
Zaure Kjøll
Piano, sang og kordirigent
E-post
Telefon 41 29 86 84

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100