Messing

Hustadvika kulturskole gir undervisning i messingblåseinstrumenter uten at eleven er tilknyttet et korps.

Hva kan vi tilby?

Elevene lærer grunnleggende ferdigheter som blåseteknikk, embouchur og holdning. I tillegg får elevene notekunnskap og bevissthet på hvor viktig det er å kunne noter godt.

Den grunnleggende spilletaktikken er forholdsvis lik på de ulike messinginstrumenta. Dette innebærer at overgang fra det messinginstrument til et annet er nokså uproblematisk. Valg av instrument innenfor messinggruppa avhenger derfor ofte av elevene sine fysiske forutsetninger.

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her.

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass. Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og evt. utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår. 

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her.

Oppmøte:

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten.
Undervisningsåret inneholder 36 undervisningstimer og minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli.
Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember
OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her.

Vil du spille i korps?

I Hustadvika kommune er det for tiden 2 barne- og ungdomskorps: Hustadvika skulekorps og Bud Skolemusikkorps.

Dirigenten ved Hustadvika skulekorps er ansatt ved kulturskolen og har også ansvaret for opplæring av aspirantene.

Aspiranten er elev ved kulturskolen, men tilbudet administreres av korpset og betaling for aspirantplassen skjer direkte til korpset. Aspiranttiden er beregnet til 2 år.

Aspirantopplæringen gis i hovedsak på kornett, althorn og trommer.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Arild Brekken
Messing, korpsdirigent og piano
E-post
Telefon 41 24 85 41

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100