Gitar / Bass

Vi tilbyr opplæring på både gitar og bass.

Hva kan vi tilby?

Gitarspill kan deles i to hovedretninger: klassisk gitar (fingerspill) og rytmisk gitar/pop (akkorder). Vår undervisning har som hovedmål å kombinere disse to, men eleven kan etter hvert selv velge hovedretning om ønskelig.

Gitarundervisningen har som hovedmål å tilfredsstille forskjellige ønsker fra elever på ulike nivå, og lære dem å bruke instrumentet selvstendig, i takt med samtiden og med et profesjonelt syn. Det undervises i tabulatur og rytme med akkorder, etter hvert benyttes også notelære.

En annen aktuell undervisnings-metode er å lytte til musikk og trene gehør, hukommelse og rytmesans. Etter hvert åpnes også muligheter for å delta i samspill og bandtilbud.

Elevene anbefales å ha med eget instrument til undervisningen

Hvem kan få tilbudet?

  • Det er ingen kriterier for å bli opptatt som elev ved Hustadvika kulturskole, utover at eleven må være gammel nok til å kunne nyttiggjøre seg undervisningen.
  • Kulturskolen er åpen for alle uansett alder, men barn og unge vil bli prioritert.
  • Undervisningen forutsetter at eleven øver hjemme for å kunne utvikle ferdigheter og oppleve mestring

Hvordan få tilbudet?

Søknadsfrist for hovedopptak: 1.april

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema.
Link til påmeldingsskjema finner du her

Om du allerede har bruker kan du logge inn her.
De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt via Speedadmin.
Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året om det skulle bli ledig plass. Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Søknad på nye fag og evt. utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Frist for svar på tilbud om plass er 14 dager etter at tilbudet er gitt. Det er likevel mulig å takke nei til elevplassen fram til 1. juli for neste skoleår. 

Hva koster det?

Pris for tjenesten finner du her.

Oppmøte:

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten.
Undervisningsåret inneholder 36 undervisningstimer og minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

 

Oppsigelse av elevplass

Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli.

Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember.

OBS: Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret

Reglement for Hustadvika kulturskole finner du her.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Robert Lorvik
Gitar, bass og band
E-post
Telefon 90 86 54 86
Atanas Andonov
Gitar og band
E-post
Telefon 97 09 99 02
Jan Erik Syversen
Gitar, ukulele og programmering
E-post
Telefon 90 27 38 26
Jasminka Penjin
Fiolin, ukulele og kammerorkester
E-post
Telefon 97 56 79 86

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100