Aktivitetssenter for eldre

Aktivitetssenter er ett tilbud til personer som er hjemmeboende.

Målsetting med aktivitetssentersentertilbud er å forebygge, styrke og vedlikeholde en livssituasjon, samt fremme sosial trygghet og bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Søk plass på aktivitetssenter
 

Søk plass på aktivitetssenter ved å bruke dette søknadsskjemaet for helse og omsorgstjenester

Hva får du?

  • Plass fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på aktivitetssenteret avhenger av dine ønsker og behov samt åpningstid og kapasitet
  • tilbud om formiddagsmat og middag
  • ernæringsveiledning
  • aktivitets- og kulturtilbud
  • tilbud om opptrening

Transport blir organisert fra kommunen. Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem av drosje.

Oversikt over aktivitetssenter i kommunen

Oversikt over aktivitetssenter i kommunen
Aktivitetssenter
Solstuå ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter i Elnesvågen
Aktivitetssenter for eldre med demens - Eide sykehjem

Hva koster det?

Aktivitetssentertjenesten er en betalingstjeneste, og du betaler en fastsatt pris pr dag. Du betaler en egenandel for transport til og fra senteret.

Ved kommunen behandling av budsjettet hvert år blir satsene justert. Informasjon om endringer i satsene vil bli lagt ut på kommunes hjemmeside når disse foreligger mot slutten av året.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om aktivitetssenter vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det kan bli avtalt ett hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen samt dine ressurser og bistandsbehov om dette vurderes som nødvendig. 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen