Solstuå

Solstuå er et aktivitetssenter med tilbud til hjemmeboende.

Solstuå er en sosial møteplass, et forebyggende tiltak som har fokus på hvordan fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes i hverdagen. Ernæring, måltider og fysisk aktivitet er en viktig del av tilbudet.

Solstuå finner du i underetasjen på Fræna sjukeheim og omsorgssenter. 

Målsetningen med tilbudet er å forebygge, styrke og vedlikeholde en livssituasjon, samt fremme sosial trygghet og bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Du må søke om en plass ved aktivitetssenteret, da det er et vedtaksbetinget tilbud.

Mer informasjon om aktivitetssenter i kommunen finner du her.

 

Hva får du på Solstuå?

  • Du får middag og kaffe med noe attåt.
  • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
  • Vi tilbyr sosialt samvær og ulik aktivitet.
  • Aktivitetssenteret gir avlastning for pårørende.

Transport blir organisert fra kommunen. Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem av drosje.

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Solstuå aktivitetssenter - tast 5
Dagsenter for hjemmeboende
Telefon 71 26 82 30

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen