Familieterapi & Foreldreveiledning

Familieterapi bidrar til å løse problemer og vansker sammen med dem som er viktigst for den enkelte, familien og andre nære personer.

Alle i en familie blir påvirket hvis et familiemedlem strever og har vansker. Problemer og vansker er noe vi er sammen om, strever med i fellesskap og som vi har mulighet til å løse sammen"

Familieterapeuten arbeider for å «fremme positiv utvikling, tilknytning og endring for barn, ungdom og deres familier. 

Dette gjøres gjennom foreldreveiledning, styrking av foreldrekompetanse, utviklingsstøttende samspill og kunne gi samtaler med familien og den enkelte etter behov»

Tilbudet er for barn og ungdom fra 0-16 år og deres foresatte. Tjenesten er et lavterskeltilbud med forebyggende fokus.

Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp:

 • Barn som strever med å håndtere to hjem etter samlivsbrudd
 • Barn som har utfordringer med ufrivillig urin og avføring.
 • Vanskelig overgang inn i foreldrerollen
 • Foresatte som ønsker støtte i det å være foreldre
 • Familier som er i vanskelige livssituasjoner som for eksempel ved samlivsbrudd, dødsfall og fysisk/psykisk sykdom.
 • Familier som har utviklet negative samspillsmønstre over tid.

Arbeidsmetoder:

 • Fokus på barn og ungdom sitt perspektiv og deres «stemme».
 • Familiesamtaler
 • Individuelle samtaler
 • COS- P Foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen
 • NBO Newborn Behavioral Observation. Foreldreveiledning 0-3 mnd.
 • Psykologisk førstehjelp
 • Tilpasset foreldreveiledning
 • Tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov.
 • Familieterapeut kan tilby samtaler på kontoret, i barnehagen, skolen eller hun kan komme på hjemmebesøk.

Alle henvisninger ønskes drøftet med familieterapeuten. 

 

Velkommen til å ta kontakt!

   

Kontaktinformasjon

Linda Henden
Helsesykepleier og familieterapeut
E-post
Mobil 908 14 354

Adresse

Helsestasjonen avd. Eide
Slettavegen 37
6490 Eide