Kurs i Trygghetssirkelen (COS-P)

Det ligger i genene våre at vi ønsker å føle trygghet. Det viktigste foreldre kan gjøre for barnet sitt, er å være “gode nok” foreldre til at barnet føler seg trygt. Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) er en metode for å lære foreldre å bedre forstå barnets behov og de signaler om kontakt og trygghet barnet sender til foreldrene.  Trygghet er essensielt for all videre utvikling og samtidig for vår fysiske og psykiske helse. Det har betydning for selvfølelse, vennerelasjoner, skoleprestasjoner, voksenliv osv. 

Gjennom foreldreveiledningskurset Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) lærer du blant annet om: 

  • Å lettere forstå barnets behov
  • Å hjelpe barnet gjennom vanskelige følelser 
  • Å finne balansen mellom og ikke være for streng eller for ettergivende
  • Hvordan “stå i det” og takle egne følelser i utfordrende situasjoner med barnet 


For mer informasjon om trygghetssirkelen se : 
Trygghetssirkelen - informasjon og film fra kursdeltakere
Informasjonsvideoer om de ulike teamene i Trygghetssirkelen