NBO - Newborn Behavior Observation

Målet i Newborn Behavior Observation (NBO) er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets signaler og derigjennom fremme positivt samspill mellom foreldre og deres nyfødte spedbarn (0 - 3 måneder). 

Sammen med jordmor eller helsesykepleier utforskes: 

  • barnets spenst/muskeltonus og aktivitetsnivå
  • barnets kapasitet til selvregulering
  • barnets stressrespons. Dette omfatter hvilken terskel barnet har for overstimulering på ulike områder, og hvordan barnet viser at det er i fysiologisk stabilitet eller har behov for støtte for å gjenfinne sin likevekt
  • barnets kapasitet til å forholde seg til omgivelsene både i visuell, auditiv og sosial form. Dette omfatter grad av våkenhet og reaksjoner på menneskelige og ikke-menneskelige stimuli 

 

NBO innbefatter observasjon av barnet når det sover, er våken og gråter. 


Elementer av NBO tas inn i det ordinære tilbudet ved helsestasjonen, men hvis du ønsker en hel observasjon av ditt barn gir du beskjed til jordmor eller din kontakthelsesykepleier og avtale egen tid for dette. 
 

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide

Ta kontakt med helsestasjonen eller din helsesykepleier på:

HelsaMI
 

Telefon: 712 68 300

Telefontid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30
Fredag stengt telefon