HOPP Barnehage

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. I dag tilbringer 90 % av norske 1-5 åringer store deler av dagen i barnehagen.

Det betyr at mange av ukens måltider spises der, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for etableringen av gode matvaner.

I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Hustadvika kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig.


Hustadvika kommune og HOPP bygger alle sine kostholdstiltak på anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Marita Jacobsen
Ledende Helsesykepleier
E-post
Telefon 46 90 91 90