Ernæring i HOPP-barnehagene

Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og type 2-diabetes.

Anbefalingene fra Helsedirektoratet tar sikte på å minske risikoen for disse sykdommene som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting.

Hustadvika kommune og HOPP bygger alle sine kostholdstiltak på nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet. 

HOPP kosthold

Måltidene i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. I HOPP barnehagene blir det derfor lagt til rette for at barna skal få gode vaner når det gjelder mat og måltider.


Kompetanseheving

  • For å skape en felles plattform blir personale og foreldre undervist i sunt kosthold etter helsedirektoratets anbefalinger.
  • Minst 2 ansatte fra hver barnehage deltar på Fiskesprellkurs hvert år. Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om å inspirere, motivere og stimulere barn og unge til å spise mer fisk og sjømat.
  • I de- og erfaringsutveksling mellom HOPP-barnehagene.


Tiltak

  • Alle barnehager anvender en kvalitetssikret HOPP-innkjøpsliste.
  • I HOPP er smak, matglede og medbestemmelse viktig. Barna får derfor smaksprøve og utvelge produkt som skal serveres i deres barnehage.
  • Barnehagene serverer varmmat 1-2 ganger pr. uke.
  • Det utføres HOPP-ernæringsaktiviteter, hvor bl.a. kunnskap og smaksutforskning står på agendaen for barna.

 

Relevante hjemmesider