Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander.

Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Hustadvika kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig.


Aktivitetslederkurs for barnehageansatte

  • I samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets skal vi holde aktivitetslederkurs for alle ansatte i Hopp-barnehagene.
  • Målet er å legge til rette for mer organisert fysisk aktivitet gjennom lek, i alle barnehagene.
  • Innholdet blir å formidle teoretisk bakgrunn for betydningen av fysisk aktivitet i barnehagealderen, samt å vise nye opplegg og aktiviteter, som er blant annet sansestimulerende og enkelt å lage med hverdagsmaterialer.
  • Vi ønsker å stimulere til mer inkluderende aktiviteter, hvor alle barn kan delta, og sekundært inspirere barn til å drive med organisert idrett og aktiviteter på fritiden.
  • Barnehagene har ansatt en egen HOPP koordinator, Eli Nedrebø, som skal lede arbeidet med fysisk aktivitet videre i barnehagene.


Lærende nettverk – ”Best practice”

På bakgrunn av ulik kompetanse og fokusområder for den enkelte barnehage, er det viktig å etablere en ”minimum felles standard”. Det vil si hva Hustadvika kommune forventer skal skje daglig, ukentlig og på årsbasis i forhold til fysisk aktivitet i Hopp-barnehagene.

Det er derfor nedsatt en gruppe med ansatte, en hopp-kontakt fra de ulike barnehagene som skal lære av hverandre og dele gode ideer og innspill til ulike typer fysisk aktivitet. Gruppen skal møtes 4 ganger i året og skal også ha ansvaret for å utvikle en elektronisk aktivitetsbank.

Relevante hjemmesider

Kontaktinformasjon

Pernille Lindmo
Fysioterapeut
E-post
Telefon 94 85 03 45