Sylte skule

 

Sylte skule ligger 5 minutter fra Elnesvågen mot Molde, like i nærheten av Malmefjorden. Sylte er en barneskole med elever fra 1. til 7. klasse. Skolen ble utbygd og renovert i 2021. Opplæringsmålet er nynorsk.

Det er en klasse pr trinn og skoleåret 2022/2023 er det 127 elever som går ved Sylte skule.  

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til skolen
 

 

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:15 - 09:15
2.time 09:15 - 10:00
Pause 10:00 - 10:30
3.time 10:30 - 11:45
Matpause 11:45 - 12:15
4.time 12:15 - 13:00
5. time 13:00 - 14:00
Skolen slutter
Trinn Skolen slutter
1.-4.trinn Alle dager kl 13.00
5.-7.trinn Mandag: kl 14.00
Tirsdag: kl 13.00
Onsdag: kl 14.00
Torsdag: kl 14.00
Fredag: kl 13.00

Sfo (skolefritidsordningen):

Åpningstiden er mellom kl 07.00 og 16.30.

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Eli Fladmark
Enhetsleder/rektor Sylte skule
E-post
Telefon 97 79 96 26
Tine Bergheim
Avdelingsleder
E-post
Telefon 48 26 25 98
SFO Sylte skule
Maria Nerlandsrem SFO-leder
Telefon 90 80 68 52

Adresse

Malmefjordvegen 84
6440 Elnesvågen