Nye Eide barneskole

Ny barneskole på Eide er underplanlegging. Nytt skolebygg skal stå ferdig i 2025. 

I kommunestyret 23. juni 2022 ble valg av tomt vedtatt. Ny skole skal bygges på eksisterende tomt, der skoletomta blir utvidet mot nord. Dette gir mulighet for å bygge den nye skolen nord på tomten, uten å rive eksisterende skole først. Skolen vil få en gunstig plassering med tanke på dagslys, uteområde og nærhet til ungdomsskole, energisentral og idrettsanlegg. Disponibelt uteareal blir også større, både i byggeperioden og i permanent situasjon. 

Kommunen vil innløse de to boligeiendommene som blir berørt av utbyggingen. 

Avec