Eide barneskole

Eide barneskole ligger i Eide sentrum. Det er en barneskole fra 1. - 7.klasse, med 208 elever fordelt på 14 klasser skoleåret 2021/2022.

Skolen ligger i Eide sentrum med et stort attraktivt uteområde. Ei engasjert foreldregruppe har vært med å bidra til at barneskolen har lekejungel, lavvo og idrettsløkke. Elevene som går på Eide barneskole er fra Eide, Strand, Øyen, Nås, Dyrhaugan og Silnesmyra.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til skolen

Skoledagen ved Eide barneskole

Skoledagen ved Eide barneskole

Dag:

Klokkeslett:

Mandag 08.30-12.10
Tirsdag 08.30-14.00
Onsdag 08.30-12.10 (1.-4.trinn)
Onsdag 08.30-14.00 (5.-7.trinn)
Torsdag 08.30-14.00
Fredag 08.30-13.05 (1.-4-trinn)
Fredag 08.30-14.00 (5.-7.trinn)

SFO har åpent fra kl 07.00 - 08.30 og fra skoleslutt til kl 16.30.

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Eide barneskole
Hovednummer
Telefon 71 29 97 60
Kjetil Øvermo
Enhetsleder Eide barneskole
E-post
Telefon 45 06 04 95
Lise Brandstad Øksenvåg
Inspektør
E-post
Telefon 95 28 21 67
SFO base 1
Telefon 94 83 75 74
SFO base 2
Telefon 94 84 57 85
SFO base 3
Telefon 94 84 95 82

Adresse

Nedre Sandhaugbakken 4
6490 Eide