Hvem kan du stemme på?

I år det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
 

Kommunestyrevalget
Det skal velges 33 representanter til kommunestyret for perioden 2023-2027. 
11 partier har levert og fått godkjent sine listeforslag for valget. En kan også velge å stemme blankt. 

Her finner du godkjente valglister for kommunestyrevalget 2023 (PDF, 43 kB)

Mer informasjon om kommunestyret

 

Fylkestingsvalget
Det skal velges 47 representanter til fylkestinget for perioden 2023-2027. 16 partier har fått godkjent sine listeforslag. En kan også velge å stemme blankt. 

Her finner du godkjente valglister for fylkestingsvalget 2023

Mer informasjon om fylkestinget