Hustadvika kommunestyre 2019 - 2023

Kommunestyret er Hustadvika kommunes øverste organ. 


Kommunestyrets oppgaver

Kommunestyret er Hustadvika kommunes øverste organ. Oppgavene er hjemlet i Kommunelovens § 5-3.

Kommunestyret treffer vedtak i alle saker som ikke er delegert til annet organ eller til kommunedirektøren.

Dispensasjoner i plansaker av overordnet karakter, som er kontroversielle eller av prinsipiell betydning, skal som hovedregel bare fattes av det organ som godkjente planen.


Kommunestyret skal alltid avgjøre følgende saker:

• Oppretting av nye tjenester og vesentlig endring eller nedlegging av eksisterende tjenester.

• Fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der slik myndighet ikke er delegert.

• Overordna arbeidsgiverpolitikk og beredskap.

• Økonomiplan og årsbudsjettet.

 - Fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser som ikke er regulert av annet lovverk.

 

Når og hvor er er det kommunestyremøte? 

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus i kommunestyresalen klokken 16.00. 
Møtetidspunkt kan endres. Eksakt møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møteplan kommunestyret 2020:

 • 17. desember


Møteplan kommunestyret 2021:

 • 18. februar
 • 15. april
 • 20. mai
 • 17. juni
 • 9. september (dialogmøte)
 • 23. september
 • 21. oktober
 • 11. november
 • 16. desember

   

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtene kan bestå av en spørsmålsdel (maks 30 minutter), temadel og vedtaksdel.

 • Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer og ungdomsrådet skal rettes til ordfører, med kopi til kommunedirektør minst 5 virkedager før møte.
 • Spørsmål besvares i begynnelsen av møtet.
 • Interpellasjoner besvares i slutten av møtet.

 

Kommunestyrerepresentanter

Hustadvika kommunestyre har 37 representanter.

Her er en oversikt over de innvalgte representantene i Hustadvika kommunestyre 2019-2023:

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Arbeiderpartiet

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Arbeiderpartiet
Medlem Varamedlem
Jan Arve Dyrnes Rune Kleppen
Arne Birger Silnes Per Bjørn Hokstad
Kjell-Åge Dyrnes Birger Laugsand
Jarle Ugelstad Klavenes Bjørn Ståle Sildnes
Edith Øyen Risvik Bjørn Olav Kleppen
Tone I. K. Rånes Helge Roar Åndal
Hans Bjarne Tennøy Wiggo Kanck

 

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Fremskrittspartiet

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Fremskrittspartiet
Medlem Varamedlem
Johnny Varhol Mali Emelie Langnes Bolli
Inger Lise Nerland Skogstad Heidi Greff Dyrhaug
Ola Kallmyr Sigmund Rødal
Raymond Årsbog Per Karstein Silseth
Jarl Inge Haukås
Kolbjørn Lie

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Høyre

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Høyre
Medlem Varamedlem
Eli Iren Sildnes Iver Bertil Kjørsvik
David-Andre Dypvik Bruun Sverre Normann Hovland
Jan Ove Breivik Frank Anders Tovan Fylling
Lars Ove Skarseth Oliver Stavik
Vidar Hals Georg Viktor Iversen
Linda Beate Erikli
Ove Kristian Silseth
Henry Ståle Farstad

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-223 fra Kristelig Folkeparti

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-223 fra Kristelig Folkeparti
Medlem Varamedlem
Nils Christian Harnes Per Ståle Tornes
Tom Grunde Malme Knut Nilsen Sæbø
Else Marie Husveg Huanca
Emil Magne Krakeli
Petter Oddvin Godø

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Miljøpartiet De Grønne

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Miljøpartiet De Grønne
Medlem Varamedlem
Øystein Settem Wold Lise Bull
Øyvind Holden
Sigrid Olga Naas

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Senterpartiet

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Senterpartiet
Medlem Varamedlem
Tove Henøen Anne Turid Myrbostad
Birgit Dyrhaug Synnøve Valle
Kjell Johan Berget Bent Konrad Moen
Lisbeth Valle Kolbjørn Norvall Gaustad
Odd Magne Bolli Mona Iversen
Erling Hustad Marie Olise Austad
Svein Lodve Sandblåst Øyvind Valle
Eldrid Mordal Sollid Linda Marie Bergseth Austad
Therese Marie Holmen Ola Hoem
Odd Gøran Lyngstad Magnus Hanoa Øverland
Torstein Rønning Valborg E S Hagerup-Jenssen
Emelie Mathilde Langnes Holden Iver Brevik
Ottar Nerland Nils Erik Lyngstadaas
Elin Iversen Sandvik Markus Farstad Andersen
Ronald Cato Slemmen Roger Håseth
Rune Strand Ann Margrethe Halaas
Aud Oddrun Lindset Drågen
Bjørn Vevang Silset
Odd Gøran Krekvik Harstad

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019.2023 fra SV - Sosialistisk Venstreparti

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019.2023 fra SV - Sosialistisk Venstreparti
Medlem Varamedlem
Laila Nøsen Arnfinn Magne Ugelstad
Ingrid Dyrhaug
Liv Anne Holmen
Guro Sæter

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Venstre

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Venstre
Medlem Varamedlem
Atle Hammerbukt Borghild Drejer
Paul Gunder Groven
Marit Eide Solheim
Ragnvald Olav Eide

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Telefon 92 68 97 27
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02