Hustadvika kommunestyre 2023-2027

Kommunestyret er Hustadvika kommunes øverste organ. 


Kommunestyrets oppgaver

Kommunestyret er Hustadvika kommunes øverste organ. Oppgavene er hjemlet i Kommunelovens § 5-3.

Kommunestyret treffer vedtak i alle saker som ikke er delegert til annet organ eller til kommunedirektøren.

Kommunestyret skal alltid avgjøre følgende saker:

  • Oppretting av nye tjenester og vesentlig endring eller nedlegging av eksisterende tjenester.
  • Fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der slik myndighet ikke er delegert.
  • Overordna arbeidsgiverpolitikk og beredskap.
  • Økonomiplan og årsbudsjettet.
  •  Fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser som ikke er regulert av annet lovverk.

Når og hvor er er det kommunestyremøte? 

Møtene finner normalt sted ved Hustadvika rådhus i kommunestyresalen klokken 16.00. 
Møtetidspunkt kan endres. Eksakt møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møtekalender og sakspapir

På sakslista

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

Kommunestyremøtene

Kommunestyremøtene kan bestå av en spørsmålsdel (maks 30 minutter), temadel og vedtaksdel.

  • Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer og ungdomsrådet skal rettes til ordfører, med kopi til kommunedirektør minst 5 virkedager før møte.
  • Spørsmål besvares i begynnelsen av møtet.
  • Interpellasjoner besvares i slutten av møtet.
     

Kommunestyrerepresentanter

Hustadvika kommunestyre har 33 representanter.

Her er en oversikt over de innvalgte representantene i Hustadvika kommunestyre 2023-2027:

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Tone Iren Kristiansen Rånes Medlem
Jarle Ugelstad Klavenes Medlem
Arne Birger Silnes Medlem
Birgit Leirmo Medlem
Edith Øyen Risvik Medlem
Rune Kleppen Medlem
John Henrik Mork Varamedlem
Hans Bjarne Tennøy Varamedlem
Arnfinn Otto Fedje Varamedlem
Helge Roar Åndal Varamedlem
Oddbjørg Hellen Nesheim Varamedlem
Britt Torild Hjelseth Varamedlem
Svein Myrvold Varamedlem
Ruth Tove Benjaminsen Varamedlem
Tor Gunnar Johansen Varamedlem

 

Høyre
Høyre 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Sigrid Gjendem Fjørtoft Medlem
Iver Bertil Kjørsvik Medlem
David-Andre Bruun Medlem
Frode Lillebakk Medlem
Sigmund Inderhaug Medlem
Linda Beate Erikli Medlem
Vidar Hals Medlem
Linda Sandblåst Skotheim Varamedlem
Magne Sandvik Varamedlem
Svein Ivar Sjåholm Varamedlem
Victor Mathias Panzer Iversen Varamedlem
Egil Ivar Borgestrand Varamedlem
Remi Solbakk Varamedlem
Cecilia Lövström Varamedlem
Geir Inge Solheim Varamedlem
Knut Gjendem Fjørtoft Varamedlem

 

Industri- og Næringspartiet
Industri- og Næringspartiet 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Mary Synnøve Langnes Medlem
Pål-Jørgen Løvik Medlem
Malene Haukås Medlem
Geir Normann Hauge Varamedlem
Erling Bjørn Halås Varamedlem
Håkon Eide Lindmo Varamedlem
Sverre Heggset Varamedlem
Svein Arne Vågen Varamedlem
Runar Bertil Svenøy Kjørsvik Varamedlem

 

Senterpartiet
Senterpartiet 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Kjell Johan Berget Medlem
Theresa Iversen Medlem
Ida Reistad Eidem Medlem
Odd Magne Bolli Medlem
Torstein Rønning Medlem
Rune Kvammen Medlem
Roger Håseth Varamedlem
Elin Iversen Sandvik Varamedlem
Øyvind Valle Varamedlem
Thomas Andre Torsen Varamedlem
Torhild Stakvik Varamedlem
Sofie Bolette Folland Bolli Varamedlem
Marie Olise Austad Varamedlem
Anja Helen Pedersen Nogva Varamedlem
Nils Erik Lyngstadaas Varamedlem

 

SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Mona Iren Malmedal Medlem
Laila Andersen Nøsen Varamedlem
Arnfinn Magne Ugelstad Varamedlem
Gunhill Ottine Dyrhaug Varamedlem
Cecilie Franciska Gaikonen Varamedlem

 

Venstre
Venstre 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Ragnvald Olav Eide Medlem
Borghild Drejer Varamedlem
Ingebjørg Margrete Eide Varamedlem
Konrad Lillevevang Varamedlem
Lill Iren Dyrhaug Ness Varamedlem

 

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Johnny Varhol Medlem
Ola Kallmyr Medlem
Inger Lise Nerland Skogstad Medlem
Marita Elisabeth Søholt Medlem
Leif Ronny Inderberg Medlem
Reidar Andrè Heilevang Medlem
Raymond Årsbog Varamedlem
Bernt Omar Hansgård Varamedlem
Allan Charles Nogva Varamedlem
Steinar Dale Varamedlem
Daniel Eidem Varamedlem
Jarl Inge Haukås Varamedlem
Sigmund Rødal Varamedlem
Mali Emelie Langnes Bolli Varamedlem
Per Karstein Silseth Varamedlem

 

Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti 2023 - 2027
Navn Medlem / vara
Nils Christian Harnes Medlem
Per Ståle Tornes Medlem
Anne Kringstad Grønvik Medlem
Steinar Sylte Varamedlem
Oddvar Myrseth Varamedlem
Else Marie Husveg Huanca Varamedlem
Petter Oddvin Godø Varamedlem
Bente Linda Flatmo Varamedlem
Heidi Anita Tornes Varamedlem

 

Kontaktinformasjon

Nils Christian Harnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 10 91 56
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02