På sakslista

Les om politiske saker kommunestyret i Hustadvika skal eller har behandlet. Her finner du også lenke til opptak fra møtene. 

Investeringsrapport 2. tertial og revidert investeringsbudsjett 2, er en av sakene formannskapet skal behandle 4. oktober. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal opp til behandling. 
 

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene kommunestyret behandlet 22. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som ble behandlet. 

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene formannskapet behandlet 6. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som var oppe til behandling. 
 

Torsdag 1. september var det dialogmøte for kommunestyret, administrasjon og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud i Hustadvika kommune. I tillegg var lederne til de tre kommunale rådene invitert.

Her finner du oversikt over saker som ble behandlet og lenke til videoopptak av møtet. 

Her finner du oversikt over saker som ble behandlet og lenke til direktesending fra møtet. 

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet.

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. 

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet. Møtet er lukket for publikum grunnet smitteverntiltak, men vil direktesendes på kommunens Youtube-kanal.

Her finner du oversikt over saker som skal behandles og lenke til direktesending fra møtet.

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 941 34 202
Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100