På sakslista

Les om politiske saker kommunestyret i Hustadvika skal eller har behandlet. Her finner du også lenke til opptak fra møtene. 

Avstemning om målform Bud barne- og ungdomsskule er en av sakene kommunestyret skal behandle 16. februar. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles.

Anmodning om bosetting av flyktninger 2023 var en av sakene formannskapet behandlet 31. januar. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som var oppe til behandling.

Handlings- og økonomiplan er en av sakene kommunestyret skal behandle 8. desember. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles. 

Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, var en av sakene formannskapet behandlet 15. november.  Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som var oppe til behandling.

Formannskapet skal i møte 8. november få orientering om kommunedirektørens skisse til Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026. Det er ingen politiske saker til behandling. 

Investeringsrapport 2. tertial og revidert investeringsbudsjett 2, er en av sakene kommunestyret skal behandle 27. oktober. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal behandles. 

Investeringsrapport 2. tertial og revidert investeringsbudsjett 2, er en av sakene formannskapet skal behandle 4. oktober. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som skal opp til behandling. 
 

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene kommunestyret behandlet 22. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som ble behandlet. 

Oppvekstplan 2022-2034 er en av sakene formannskapet behandlet 6. september. Her finner du mer informasjon om møtet og de sakene som var oppe til behandling. 
 

Torsdag 1. september var det dialogmøte for kommunestyret, administrasjon og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud i Hustadvika kommune. I tillegg var lederne til de tre kommunale rådene invitert.

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon +47 94 13 42 02
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100