Gjør deg kjent med sakene de folkevalgte skal behandle

Saksdokumentene til møtene i politiske utvalg, formannskapet og kommunestyret ligger på nett. Kanskje skal en sak du er spesielt engasjert i behandles? 

Her kan du lese om sakene de folkevalgte har på saklista i kommunestyremøtene

Her finner du møtedokumenter til de forskjellige møtene. 

Ofte blir en sak først behandlet i et utvalg og/eller i formannskapet før den går videre til kommunestyret. Jo tidligere i prosessen du engasjerer deg, dess større er sjansen for at du kan påvirke.