Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. 
 

Når og hvor er det møte? 

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus. 
Møtene starter vanligvis klokken 14.00. Møtetidspunkt kan endres.
Eksakt møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møtepapir

 

Hvem er med i Hustadvika eldreråd?

Eldrerådet har 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Eldrerådet har myndighet til å supplere med egne varamedlemmer selv. Eldrerådet skal velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av medlemmene skal være over 60 år og alderspensjonister.
Eldrerådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges mellom pensjonistene. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Sekretær for rådet er konsulent ved servicetorget: Elin Kleppen Fedje. 

Hustadvika eldreråd 2019-2023
Navn Funksjon E-post
Gudrun Refstrup Leder gudref@online.no
Jon Skarvøy Nestleder
Selma Solheim Medlem
Sigmund Julshamn Medlem
Ola Kallmyr Medlem
Jan Arve Dyrnes Medlem
Sigrid Kristengård Medlem
Varamedlemmer:
Kirsten Lyngstad
Brit Grell
Per Magne Sæterøy
Ivar Lindseth

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100