Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Rådet er et rådgivende organ for kommunen. I henhold til loven skal rådet ha til behandling alle saker som omhandler levevilkårene til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet behandle årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplaner, planer i helse- og omsorgssektoren og saker rådet selv ønsker å behandle. 

Når og hvor er det møte? 

Eksakt møtetidspunkt og møtested kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møtepapir

 

Hvem er med i Hustadvika eldreråd?

Eldrerådet har 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Eldrerådet har myndighet til å supplere med egne varamedlemmer selv. Eldrerådet skal velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av medlemmene skal være over 60 år og alderspensjonister.
Eldrerådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges mellom pensjonistene. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Sekretær for rådet er: Målfrid Monge.

Hustadvika eldreråd 2019-2023
Navn Funksjon E-post
Gudrun Refstrup Leder gudref@online.no
Jon Skarvøy Nestleder
Selma Solheim Medlem
Sigmund Julshamn Medlem
Ola Kallmyr Medlem
Jan Arve Dyrnes Medlem
Sigrid Kristengård Medlem
Varamedlemmer:
Kirsten Lyngstad
Brit Grell
Per Magne Sæterøy
Ivar Lindseth

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100