Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er Hustadvika-samfunnets første felles, overordnede og helhetlige plan. Kommunens virksomhet skal styres etter de prioriterte innsatsområdene i denne planen.

Kommuneplanen har seks gjennomgående hensyn: folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for
kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 17. september 2020 (PS 70/2020) og du finner den i sin helhet her:

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 (PDF, 588 kB)

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 90 01 63 85