Kommuneplanens arealdel

Vi er i gang med ny arealdel i Hustadvika kommune. Planen legges ut på høring sommeren 2024. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. 

Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal bygges ut. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Vi har fått mange innspill til ny arealdel, nesten 100 forskjellige konkrete forslag til endring av arealformål i kommunen vår.

I tillegg har grendeutvalgene i kommunen skrevet ned forslag og ønsker fra folkemøtene som ble arrangert, dette er også viktig innspill i denne delen av planprosessen.  

Planprogram - kommuneplanens arealdel for Hustadvika kommune (PDF, 694 kB)

Gjeldende arealdel fra Fræna:

Gjeldende arealdel fra Eide:

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 90 01 63 85