Kommuneplan og planstrategi

Kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.

Kommuneplanen skal være Hustadvika sin strategi for å møte fremtidens utfordringer og er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Dokumentet skal være en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i kommunen om 10-12 år. Den er retningsgivende for utviklingen av kommunen vår, og er førende for kommunens mer detaljerte planer og budsjetter.

Samfunnsutvikling er et fellesprosjekt. Kommunen er bare en av mange aktører som arbeider for å utvikle kommunen og regionen. Kommuneplanen er derfor viktig for oss alle.

Hustadvika kommune sin samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret i september 2020. Mer informasjon om samfunnsdelen finner du ved å gå inn på denne artikkelen.   

I 2021 starter arbeidet med kommunens arealdel. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal bygges ut. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. Arbeidet med kommunens arealdel vil pågå i 2021 og 2022. 

 

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for nytt kommunestyre til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens planbehov knyttet til strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet. Forenklet kan planstrategien kalles for en «plan for planleggingen».

Her finner du vedtatt planstrategi for Hustadvika kommune (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 90 01 63 85

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen