Kjøpe kommunal boligtomt

 

Tildeling av boligtomt i nye felt:

Tidligere har kommunen hatt en tomtesøkerliste for boligtomter. Tomtesøkerlisten ble avviklet i juni 2021 etter vedtak i kommunestyret.

Når nye boligfelt er ferdig opparbeidet blir dette kunngjort i media. Tomtene legges ut for salg med selvkost som minstepris. Høyeste bud er tildelingskriterium. Om det ikke kommer inn bud på noen av tomtene, legges de ut til selvkost. Tomtene tildeles til første interessent som melder seg.

Ledige tomter i eksisterende felt:  

Her på hjemmesiden ligger det informasjon om boligfeltene vi har ledige tomter i. Tomtene tildeles til første interessent som melder seg. 

Overta eierskap for boligtomten

Tomtene skal betales innen 3 måneder. Fristen regnes fra kjøpekontrakten signeres.

Når tomta er betalt utsteder vi skjøte på eiendommen. 

Opparbeidelse av tomt/bygning må starte innen ett år etter tildeling. Dersom dette ikke skjer, kan kommunen kreve tomta tilbakeført.

Les mer om våre retningslinjer for tildeling av tomt.

Åpningstider

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen