Terrasse , platting, veranda eller balkong

 • Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.
   
 • Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.
   
 • Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

 

Du trenger ikke søke dersom
 

 • Terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. (slike terrasser og plattinger omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter)
   
 • Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m.
  OBS - du må også passe på at utnyttelsesgrad for eiendommen ikke blir overskredet, og at verandaen ikke kommer i konflikt med eventuelle bevaringsverdige hensyn for bygget.
   
 • Verandaen er inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal.
  Verandaen må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 meter fra nabogrensen.
  OBS - du må også passe på at utnyttelsesgrad for eiendommen ikke blir overskredet, og at verandaen ikke kommer i konflikt med eventuelle bevaringsverdige hensyn for bygget.
   
 • tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (hvor nær du kan plassere bygget, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.

 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

 • Terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter.
   
 • Verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

 • Terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter.
   
 • Du skal bygge eller rive en takterrasse.
   
 • Du skal bygge eller rive en balkong.
   

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen