Ny garasje eller carport

Start med å undersøke plangrunnlaget for din eiendom. Det kan her være begrensninger som har betydning for ditt tiltak, eksempelvis arealformål, grad av utnytting, byggegrenser, størrelse og utforming.

 

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se veileder for unntatt søknadsplikt fra direktoratet for byggkvalitet

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
   
 • det er over 1 meter til nabogrensen
   
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.
  Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.
   
 • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
   
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
   
 • Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
   
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Husk at du må melde fra om tiltaket og tiltakets plassering når det er ferdigstilt.

 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
   
 • bygget er på maks én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

 • samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter
   
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjender ikke som egen etasje)


 

Ny eller utvidet avkjørsel
 

Hvis garasjen eller carporten utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen