Ny driftsbygning

Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.

Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. Byggverket kan ikke benyttes som bolig eller fritidsbolig.

 

Du kan søke på egen hånd dersom

  • samlet bruksareal (BRA) er under 1000 kvadratmeter

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • samlet bruksareal (BRA) er over 1000 kvadratmeter

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen