Endre fasaden

Yttervegger og tak er fasaden på et bygg. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Du trenger som regel ikke å søke dersom

 • du skal skifte tak
  vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves
   
 • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
   
 • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres

NB: I verneområder, som for eksempel Bud og Bjørnsund, kan selv mindre endringer bli søknadspliktig.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom fasadeendringen

 • endrer bygningens karakter.
  Husk at bygninger med kulturminneinteresse vil oftere endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktig.
 • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner.
 • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler.
 • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.
 • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt.

 

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen