Påbygg, tilbygg eller kjeller

Påbygg, tilbygg eller underbygg - Klikk for stort bildePåbygg, tilbygg eller underbygg Kilde: Byggstart.no  

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Du trenger ikke søke dersom
 

 • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen.
   
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for din eiendom.

Start med å undersøke plangrunnlaget for din eiendom. Det kan her være begrensninger som har betydning for ditt tiltak, eksempelvis arealformål, grad av utnytting, byggegrenser, størrelse og utforming.

Husk at du må melde fra om tiltaket (PDF, 141 kB) og tiltakets plassering når det er ferdigstilt.
 

Du kan søke på egen hånd dersom

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter
  (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)
   

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • du skal bygge eller rive et påbygg.
   
 • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
   
 • du skal bygge under en eksisterende bygning.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen