Ny bod, uthus eller anneks

Start med å undersøke plangrunnlaget for din eiendom. Det kan her være begrensninger som har betydning for ditt tiltak, eksempelvis arealformål, grad av utnytting, byggegrenser, størrelse og utforming.

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr.
 

Du trenger ikke å søke dersom
 

 • bygningen ikke skal brukes til beboelse eller varig opphold.
   
 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
   
 • det er over 1 meter til nabogrensen
   
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
  (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt)
   
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
   
 • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
   
 • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din
   
 • bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
   

Husk at du må melde fra om tiltaket og tiltakets plassering når det er ferdigstilt.
 

Du kan søke på egen hånd dersom
 

 • bygningen ikke skal brukes til beboelse eller varig opphold.
   
 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)
   

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 

 • bygningen er over 70 kvadratmeter
   
 • skal brukes til beboelse eller varig opphold.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen