Friplasser

Hustadvika kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Det kan søkes om friplass samtidig som du søker om elevplass I det elektroniske søknadsskjemaet. 

Sjekk om du er innenfor de gjeldende inntektsgrensene før du søker:

Inntektsgrense friplasser ved Kulturskolen
1 voksen 2 voksne
Ett barn: 277 500 kr Ett barn: 435 000 kr
To barn: 370 000 kr To barn: 522 000 kr
Tre barn: 462 300 kr Tre barn: 695 000 kr
Fire barn: 555 000 kr Fire barn: 700 000 kr


Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes via eDialog, og følger til enhver tid nasjonale satser. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkes på nytt ved hvert skoleår.


Familien sender èn søknad, selv om det er flere barn i familien som har elevplass ved kulturskolen

Ordninga gjelder ikke for aspirantplasser (korpsene betaler avgift). 

 Reglement for Hustadvika kulturskole.