Elevinnslag - kunstneriske innslag

Hustadvika kulturskole mottar mange henvendelser fra lag og organisasjoner om elever kan opptre med kunstneriske innslag på ulike arrangementer.

Våre elever kan delta med innslag av ulik lengde, alt etter ønske og behov.  Henvendelser ønskes i god tid og vi har behov for å vite hvor det er, lengde og gjerne type innslag samt om det er piano tilgjengelig på stedet. Vi organiserer ikke innslag til private arrangement.


Priser for elevinnslag 

Elevinnslag 2024
Tjeneste Pris Diverse
Elevinnslag etter henvendelser fra lag og organisasjoner Kr. 1500 for innslag opp til to personer. Elevene får et gavekort på kr 500
Ved behov for lærerressurs (akkompagnatør) økes honoraret Kr. 1500 Evt. kjøregodtgjørelse i henhold til statens reiseregulativ kommer i tillegg

 

Salg av tjenester

Kulturskolens priser indeksreguleres hvert år og justeres 01.01. Alle tjenester ved Hustadvika kulturskole justeres opp med gjeldende deflator (lønns- og prisvekst).

1. Salg av stillingsandel: For større oppdrag som salg til korps, kor og ellers frivillig kulturliv i Hustadvika kommune selger Hustadvika kulturskole prosentandel til den aktuelle lærer/musiker. Kostnaden beregnes ut fra den enkelte lærers faktiske årslønn, inkl. arb.giveravgift og sosiale utgifter. Det er hver enkelt kor/korps sin årsplan som legger grunnlaget for størrelsen på stillingen. Se ellers vilkår i kontrakten.

Tillegg:
Kunden skal ikke dekke reise som utføres innenfor Hustadvika kommune. For reise utenfor Hustadvika kommune skal kunden dekke alle reise- og diettkostnader etter Hustadvika kommunes regelverk. Dette faktureres etter lærer/utøvers regning.

2. Refusjon dirigenttjenester:
a) Fritidskulturlivet
Fritidskulturlivet i Hustadvika får et refusjonskrav på 75%.
b) Andre kunder
For kunder som ikke tilhører fritidskulturlivet i Hustadvika faktureres 100% av kostnadene. Reise og evt. tillegg faktureres etter lærer/utøvers regning.

3. Timebaserte avtaler ved kortere oppdrag:
a) Fritidskulturlivet
Fritidskulturlivet i Hustadvika får et refusjonskrav på 75%.
b) Andre kunder
For kunder som ikke tilhører fritidskulturlivet i Hustadvika faktureres 100% av kostnadene. Reise og evt. tillegg faktureres etter lærer/utøvers regning.

Priser er basert på gjennomsnittslønn i kulturskolen med henholdsvis årsramme 741/1000:

Pris for timebaserte avtaler kulturskolen
Priser timebasert avtale Fritidskulturliv i Hustadvika Annet i og utenfor Hustadvika
Lærertjeneste ved f.eks. seminar Kr 860 Kr 1145
Utøvende musiker Kr 640 Kr 850
Akkompagnatør Kr 640 Kr 850

Utleie av utstyr

Vi har mulighet til å leie ut lyd/lys og diverse annet utstyr. Pris oppgis på forespørsel. 

 Reglement for Hustadvika kulturskole.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86
Olav Tornes
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås
E-post
Telefon 92 45 92 01

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100