Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Hustadvika kommune har sammen med Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal gjennomført en kartlegging og verdsetting av våre friluftsområder.

Dette er en nasjonal satsing i arbeidet med å ivareta og utvikle gode forhold for allmennhetens friluftsliv i nærmiljøet. Målet er å:

  • sikre friluftsområder for dagens og fremtidige brukere
  • ivareta og utvikle god tilgang til friluftsområder
  • ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv

Tilgang til friluftsområder av høy kvalitet er viktig for u utvikle gode bo- og nærmiljø, for næringsutvikling og reiseliv.

Rapporten ble ferdig i februar 2022 og du finner den i sin helhet her:

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Hustadvika kommune (PDF, 4 MB)

Lenke til naturbasen:
Naturbasen

 

Kontaktinformasjon

Emelie M. Langnes Holden
Kultur
E-post
Telefon 98 02 71 11

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100